Gedragscode

Gedragscode Davozon leden

Deze code heeft tot bedoeling informatie te geven over de verwachtingen van de vereniging aangaande attitude van de leden en hun entourage.

Bij problemen, wacht niet te lang en neem eerst contact op met de trainers. Voor problemen met de trainers contacteer de sportief verantwoordelijk (Luc Pallen).. Contact met bestuursleden gebeurt via email of indien dringend via telefoon (bij voorkeur niet via sms, whatsapp, facebook,…)

Heb ten alle tijdens respect voor de trainers, coaches, bestuursleden, vrijwilligers….

Vermijd elk verbaal en fysiek geweld bij de sportbeoefening, zowel voor, tijdens en na de trainingen als wedstrijden.

In de club is er steeds nood aan een helpende hand (scheidsrechters, markeerders, sponsorgroep, evenementen team,…). Heb je interesse om jouw steentje bij te dragen, neem dan contact op met één van de bestuursleden. De contactinformatie staat op de website van de club (https://www.topsportdavozon.be/).

In het lidgeld zit 30 euro dat kan terugverdiend worden door te helpen op de eetdag. Bovendien kan er 60 euro van het lidgeld terugverdient worden bij het doorverkopen van de 4 kaarten van de eetdag.

Lidgeld dient tijdig gestort te worden (zie deadline op lidgeld brief). Indien het lidgeld niet betaald is voor de aanvang van de competitie, zal het lid niet spelen tot het lidgeld betaald is omdat de verzekering niet kan gegarandeerd worden. Heb je het financieel moeilijker, neem dan contact op met het bestuur zodat we een afbetalingsplan kunnen afspreken. De contactinformatie staat op de website van de club (https://www.topsportdavozon.be/).

Tijdens de training

Indien afwezig bij training, verwittig op voorhand de train(st)er zo snel mogelijk. Vermeld hierbij de grondige reden van afwezigheid (ziekte, kwetsuur, ...).

Indien te laat op training, verwittig op voorhand de train(st)er zo snel mogelijk en vermeld hierbij de grondige reden.

Uurwerken, kettingen, ringen, grote oorringen, piercings en andere juwelen worden uitgedaan voor je gaat sporten indien ze kunnen storen bij de activiteit.

Geen loshangende haren (eventueel van de nodige speldjes voorzien).

Indien gevraagd door de train(st)er, helpen bij het klaarzetten van het materiaal.

Heb respect voor de train(st)er. Tijdens de uitleg en demonstratie blijf je rechtop staan, houd je de bal stil en luister je aandachtig. Je kan alleen vooruitgang boeken door je volledig in te zetten en elke oefening zo goed mogelijk uit te voeren.

Bij het storen van een training zullen de volgende stappen ondernomen worden:

  • Waarschuwing

  • Indien het storend gedrag gedurende meerdere trainingen aanhoudt, worden de ouders verwittigd om het probleem te bespreken met train(st)er en bestuur.

Rust- en verfrissingspauzes worden alleen aangegeven door de train(st)er. Iedereen zorgt zelf voor verfrissing (water/sportdrank, geen cola of andere frisdranken). Tijdens deze onderbreking wordt de zaal niet verlaten. Indien je uitzonderlijk naar het toilet moet, verwittig eerst je train(st)er.

Tijdens de training worden vragen, discussies, opmerkingen tot een minimum beperkt. Wacht hiervoor tot tijdens de voor- en nabesprekingen. Is een persoonlijk gesprek gewenst met de train(st)er of jeugdcoördinator, aarzel dan niet en contacteer hem/haar zo snel mogelijk. De contactinformatie staat op de website van de club (https://www.topsportdavozon.be/).

Elkaar aanmoedigen en steunen tijdens de training maakt zowel jezelf als de groep sterker. Probeer op een positieve manier samen te werken met iedereen (ook met spelers/speelsters uit een andere groep).

Gekwetste spelers (speelsters) spreken met hun train(st)er af wat van hen verwacht wordt betreffende de trainingen en wedstrijden.

Op het einde van de training komt iedereen samen bij de train(st)er. Die zal na het meedelen van de afspraken voor de volgende training of wedstrijd het sein geven om samen onze kreet te roepen. Pas daarna verlaat je de sporthal.

Na de training dient de sporthal opgeruimd te worden (lege flessen, lege verpakkingen, tape, fruitafval...).

Na iedere training laat je de kleedkamer altijd verzorgd achter (toon respect voor het werk van de zaalwachter).

Tijdens de wedstrijd

Indien afwezig bij de wedstrijd, verwittig op voorhand de train(st)er zo snel mogelijk. Vermeld hierbij de grondige reden van afwezigheid (ziekte, kwetsuur, ...).

35 min. voor de aanvang van de wedstrijd is iedereen aanwezig in wedstrijduitrusting in de zaal (tenzij anders afgesproken met je train(st)er/coach.

Na het groeten van de tegenstrever, verzamelt de groep zich rond de coach. Een korte nabespreking wordt gehouden, waarin ook de afspraken voor de volgende training of wedstrijd worden gemaakt.

Bij elke time-out verzamelt de hele ploeg zich rond de coach en luistert aandachtig. Tijdens de wedstrijd/time-out worden vragen, discussies, opmerkingen tot een minimum beperkt. Wacht hiervoor tot tijdens de voor- en nabesprekingen. Is een persoonlijk gesprek gewenst met de train(st)er/coach of jeugdcoördinator, aarzel dan niet en contacteer hem/haar zo snel mogelijk. De contactinformatie staat op de website van de club (https://www.topsportdavozon.be/).

Concentreer je tijdens de wedstrijd volledig op het spel, ook als bankzitter. Sta bij voorkeur recht naast de bank en zie dat je altijd klaar/warm bent om in te vallen.

Indien nodig wordt het scorebord bijgehouden of gefloten (scheidsrechter reserve wedstrijd).

Alleen de ploegkapitein mag de scheidsrechter toespreken. Je doet dit steeds op een beleefde manier.

Na elke wedstrijd zal iedere speler de tegenstrever en de scheidsrechter de hand drukken.

Een gekwetste speler(speelster) maakt ook deel uit van de ploeg en is eveneens aanwezig op de wedstrijd. Tenzij anders afgesproken met de train(st)er.

Fair-play op en langs het terrein wordt verwacht.

Na de training dient de sporthal opgeruimd te worden (lege flessen, lege verpakkingen, tape, fruitafval...).

Na iedere training laat je de kleedkamer altijd verzorgd achter (toon respect voor het werk van de zaalwachter).

Er wordt verwacht dat iedere ploeg 2 vrijwilligers voorziet om de cafetaria uit te baten tijdens en na de wedstrijd. Eveneens wordt er verwacht dat iedere ploeg (indien nodig) een markeerder voorziet.

Rol van de ouders/entourage leden

Deze code heeft tot bedoeling informatie te geven over de verwachtingen van de vereniging aangaande attitude van de ouders van leden en hun entourage.

In de club is er steeds nood aan een helpende hand (scheidsrechters, markeerders, sponsorgroep, evenementen team,…). Heb je interesse om jouw steentje bij te dragen, neem dan contact op met één van de bestuursleden. De contactinformatie staat op de website van de club (https://www.topsportdavozon.be/).

Trek het oordeel van de scheidsrechter nooit in twijfel in het openbaar.

Vermijd elk verbaal en fysiek geweld bij de sportbeoefening, zowel voor, tijdens en na trainingen als wedstrijden.

Heb ten alle tijdens respect voor de trainers, coaches, bestuursleden, vrijwilligers, scheidsrechters en speelsters….

Moedig je kind aan de regels van de sport na te leven. Volleybal is een ploegsport, straf je kind niet door een training of wedstrijd te laten missen.

Ga niet mee in de emotie van je kind, maar tracht die emoties in een juist kader te plaatsen.

Enerzijds moet elk kind zijn/haar problemen kunnen bespreken met de train(st)er/coach of jeugdcoördinator, zonder tussenkomst van de ouders. Anderzijds moeten de ouders ook de gelegenheid krijgen om met de train(st)er of jeugdcoördinator te spreken. Doe dit privé en met de gepaste sereniteit en waardigheid. De contactinformatie staat op de website van de club (https://www.topsportdavozon.be/).